Tarkett Laminati

Laminat je podna obloga koju u najvećem procentu čini drvo - preko 80%.